Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Tilbage

drop-down_1

Rygning

Røgen fra cigaretten, piben eller cigaren kommer ned i lungerne på alle dem, som er i rummet – det kaldes passiv rygning. En ryger tager faktisk kun selv omkring 20 % af røgen, resten af røgen ryger ud i omgivelserne.