Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Flere brændeovne – mere forurening

Brændeovne og brændekedler bidrager væsentligt til luftforureningen i Danmark.

Energistyrelsen står bag en ny undersøgelse af brændeforbruget i Danmark. Her er antallet af brændeovne (herunder pejse og masseovne) i boliger og sommerhuse opgjort til ca. 764.000 i 2013. Sommerhuse tegner sig for ca. 173.000 af denne bestand. Det vil sige, at ca. 86 % af landets sommerhuse har brændeovn, og at hver fjerde danske hjem har installeret en brændeovn.

Omkring 25 % af de danske husholdningernes energiforbrug til opvarmning kommer fra brændeovne. Forskerne forventer, at brændeforbruget i danske husholdninger vil fordobles fra 2000 til 2030. Forbruget steg voldsom i perioden fra 1999-2008, men heldigvis viser de nye opgørelser fra Energistyrelsen, at forbruget frem til 2013 er stagneret.

Så meget forurener brændeovne

  • 85 % af forureningen med tjærestoffer i Danmark kommer fra opvarmning i private hjem med brændeovn eller brændefyr
  • Brændeovne og brændekedler står for 71 % af udledningen af fine partikler
  • 93 % af husholdningernes udledning af fine partikler kommer fra brændeovne og kedler
  • Ultrafine partikler stammer hovedsageligt fra dieselbiler og brændeovne

Brændeovne og -kedler bidrager derfor væsentligt til luftforureningen i Danmark, og forureningen har en omkostning for vores sundhed. Det anslåes, at partikeludledningen fra brændeovnsrøg er skyld i ca. 200 for tidlige dødsfald om året (kilde: Miljøstyrelsen).