Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Brændeovne giver flere partikler i luften

I perioden fra 2000-2006 steg luftforureningen i Danmark med 14 % for små partikler og 8 % for store partiklers vedkommende.

Røgen fra brændeovne er den største årsag til stigningen, der placerer Danmark i bunden af det europæiske miljøagenturs liste over lande, der bekæmper luftforurening.

På aftener med koldt og vindstille vejr er der lige så stor forurening med partikler i et rækkehusområde med brændeovne, som der er i myldretiden på en af Danmarks mest trafikerede veje i det indre København - H. C. Andersens Boulevard.

Det sker specielt i perioder med vindstille og koldt vejr, hvor røgen fra brændeovne og kedler ikke kan slippe væk, men ligger som en dyne over hustagene. Når det sker, bliver niveauet af de helt små partikler, sod og tjærestoffer så højt, at det markant forringer luftkvaliteten.

De seneste års studier viser, at brændeovne og -kedler står for ca. 60 % af forureningen med primære partikler i Danmark. Til sammenligning står trafikken for ca. 16 %.

Hygge og økonomi øger antallet af brændeovne

Vi hygger os i stor stil foran brændeovnene i de danske hjem, og det er blevet mode- og miljørigtig at have en brændeovn. Blandt andet fordi kampagner fokuserer på, at klimaet har bedre af, at vi varmer op med brænde i forhold til olie og gas. Kampagnerne mangler dog fokus på vores sundhed.

En anden tungtvejende årsag er den betydelige økonomiske gevinst på varmeregningen ved afbrænding af træ i stedet for olie og gas.

En undersøgelse af danskernes vaner viser også, at mange finder stor glæde i arbejdet med selv at skaffe træ, hugge og stable brændet og tænde op. Og så har vi vænnet os til generelt at have en højere temperatur i stuerne.