Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Gode råd til dig med brændeovn

En brændeovn forurener mindst, når ovnen er af god kvalitet og samtidig bliver brugt og vedligeholdt rigtigt. Lave skorstene er ofte årsag til forurening fra brændeovne. Så sørg for at have en godt isoleret skorsten i en god højde over taget.

Miljøstyrelsen har i 2016 lanceret en ny brændefyringsportal, hvor du kan finde information om brændeovne. Du finder fx information om, hvordan du kan klage til kommunen over forurening fra brændeovne og gode råde om fyring i brændeovne.

Gode råd

 • Tænd op fra toppen (brug kvas og små pinde til at tænde op med i stedet for papir)
 • Brug kun rent, tørt træ
 • Sørg for rigeligt med luft
 • Tjek, at røgen er næsten usynlig
 • Afbrænd ikke affald som fx mælkekartoner, tryksager, plast og malet eller imprægneret træ
 • Anvend maksimalt 2-3 stykker træ pr. påfyring og sørg for, at det brænder godt med gule flammer
 • Læg ikke brænde på til natten for derefter at skrue ned for luften, da træet blot ulmer væk og den dårlige forbrænding giver meget forurening
 • Opbevar brændet tørt udendørs. Bring kun små mængder brænde ind i huset i det tempo, du bruger det
 • Få skorstenen renset mindst én gang om året af en skorstensfejer
 • Luft jævnligt ud og hver gang du har haft ild i ovnen
   

Overvej om du bør investere i en ny og mere miljøvenlig ovn. I dag findes der mange modeller af svanemærkede brændeovne og enkelte  træpillefyr.

Tænd rigtig op og begræns forureningen

Du kan begrænse mængden af partikler betydeligt, hvis du tænder op med top-down optænding. Det går ud på at optænde ovnen ved at stable lidt pindebrænde, toppe med en spritbriket og på den måde tænde ovenfra. Når du tænder nedefra, dannes der mere sod, fordi flammen afkøles op gennem brændet.

Kolde ovne soder indenfor

Vær opmærksom på, at din egen brændeovn også forurener luften i dine stuer. Den højeste koncentration af sod i luften er, når du tænder op i en kold ovn. Det tager omkring seks timer at nedbringe niveauet i stuerne til det samme som udenfor.

Skorstene med dårligt træk medfører også højere niveau af sod i stueluften.

Læs mere

Fyr med omtanke

Selv med den bedste ovn, skorsten og korrekt brug, så udsender brændeovne 100 gange flere skadelige partikler end olie og gas.

Endvidere forurener en moderne ovn, der lever op til Brændeovnsbekendtgørelsen og bruges efter forskrifterne, femhundrede gange mere, end hvis samme mængde brænde blev brugt i træfyrede kraftvarmeværker.  

Derfor mener vi, at man skal undgå brug af brændefyring som primær opvarmning i private hjem i tæt beboede områder. Læs mere om vores holdning.