Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Røgen er farlig for dit helbred

Forurening fra brændeovne koster om året Danmark

Ifølge forskerne koster brændefyring 200-250 for tidlige dødsfald i Danmark pga. brændefyring i danske boliger. En anden undersøgelse forudsiger 160 hospitalsindlæggelser pga. luftvejssygdomme og 60 nye tilfælde af bronkitis.

Når du bruger din brændeovn og -kedel bidrager du væsentligt til luftforurening med sundhedsskadelige partikler, dioxin og tjærestoffer. Dioxin og tjærestoffer er kræftfremkaldende.

Partikler fra brændeovnsrøg forværrer astma hos dem, der allerede er ramt af sygdommen. Desuden er der mistanke om, at røgen hos raske kan sætte gang i udvikling af astma.

Specielt fine partikler truer sundheden


Der er en sammenhæng mellem forurening med specielt fine og ultrafine partikler og luftvejssygdomme. Jo mindre partikler, jo større er risikoen for symptomer, hvis du har følsomme luftveje. De mindste partikler er mest skadelige.

Så små partikler kan nemlig nå langt ned i lungerne. Samtidig går de allermindste af dem sandsynligvis over i blodbanen, hvor de er mistænkt for at udgøre en stor sundhedsmæssig risiko - fx skader på vores arvemateriale, som igen kan have betydning for udvikling af astma, kræft og hjertekarsygdomme.