Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Det indeholder røgen

Målinger har vist, at brændeovnsrøg indeholder partikler, specielt fine og ultrafine partikler, og høje niveauer af tjærestoffer og dioxin. Stoffer, der i større eller mindre grad kan påvirke vores sundhed.

De små partikler

De fine og ultrafine partikler kan på grund af deres lille størrelse trænge dybt ned i lungerne og påvirke luftvejene. Det er i sig selv noget skidt, men det bliver ikke bedre af, at de ofte medbringer andre sundhedsskadelige stoffer, som sidder fast på partiklerne. Det kan fx være dioxin eller tjærestoffer.

Tjærestoffer

Tjærestoffer dækker over en stor gruppe af stoffer, hvoraf 15 i dag vurderes at være skadelige. De hæmmer vores immunforsvar, nogle er hormonforstyrrende men værst er, at de kan skade vores arveanlæg og give kræft.

Dioxin

Dioxin er en fællesbetegnelse for en meget stor gruppe af klorholdige miljøgiftige, hvoraf 12 stoffer er ekstremt giftige. Dioxin er hormonforstyrrende og kan både give kræft og påvirke vores evne til at få børn. 

Afbrænding af træ giver desuden

  • CO (kulmonoxid), kvælende
  • ozon, irriterende
  • metan og andre mindre kulbrinter, som er drivhusgasser, der har betydning for dannelse af ozon

Hvis du bruger andet end rent træ, er dårlig til at fyre eller har en ovn med dårlig forbrænding, kan røgen også indeholde forskellige cyanidforbindelser. Cyanid er ligesom kulmonoxid og svovlbrinte en kvælende gasart, som hindrer optagelse af ilt i blodet.

Læs også: 

DMU's lille bog om partikler, der er skrevet af af et bredt panel af forskere fra DMU og andre forskningsinstitutioner til ikke-eksperter med den nyeste viden inden for området. Se bogen om partikler her (PDF)

Eller læs DMU's bog om tjærestoffer her (PDF)