Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Lovgivning

I januar 2015 trådte en ny brændeovnsbekendtgørelse i kraft, og brændeovne må nu kun udlede halvt så mange sundheds-skadelige partikler. Reglerne gælder både for nye og brugte brændeovne, der sælges videre.

Producenter, importører, forhandlere, brugere og skorstensfejere skal i fællesskab sikre, at alle fyringsanlæg, der installeres fremover, overholder de nye grænseværdier for udledning af blandt andet sundhedsskadelige partikler.

Bekendtgørelsen præciserer også, hvad kommunerne kan gøre, hvis borgere klager over brænderøg. Udover at kunne udstede påbud har kommunerne mulighed for at indføre krav i nærmere afgrænsede områder i en såkaldt forskrift.

Brændefyringsportal

Miljøstyrelsen har i 2016 lanceret en ny brændefyringsportal, hvor du kan finde information om brændeovne. Du finder fx information om, hvordan du kan klage til kommunen over forurening fra brændeovne og gode råde om fyring i brændeovne.

Skrotpræmie for de mest forurenende brændeovne

En gammel brændeovn forurener i gennemsnit op til fem gange så meget som en ny. Med en ny skrotningsordning vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen give danskerne 2.000 kroner for at skrotte gamle brændeovne.

Din brændeovn skal være fra før 1990, og før du kan søge om tilskud, skal din lokale skorstensfejer udfylde og underskrive en skrotningsattest for din brændeovn. Den skal blandt andet dokumentere, at din brændeovn er gammel nok til at blive skrottet, og at den var tilsluttet pr. 29. oktober 2015.

Der er afsat cirka 45 mio. kroner til at støtte skrotningen af cirka 21.000 brændeovne efter først til mølle-princippet. Ordningen løber til udgangen af 2016, eller når puljen er tom.