Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Det blå EU sygesikringskort

Fra 1. august 2014 skal du benytte det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Hvor og hvor længe dækker det blå EU-sygesikringskort?

EU-sygesikringen dækker ved midlertidige ophold (dvs. op til 1 år) i EU og EØS-landene - det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz - fx når du:

  • skal være på ferie
  • skal i praktik eller skal være au-pair
  • skal studere eller følge en faglig uddannelse
  • skal arbejde i udlandet. Du skal have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring, før du kan få det blå EU-sygesikringskort
  • kortet dækker også nødvendig behandling, hvis du fx har en kronisk sygdom, og selvom du ved, du kan få behov for behandling.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort?

  • EU-sygesikringskortet dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz
  • Sygesikringskortet dækker både akut sygdom/tilskadekomst og såkaldt 'behovsbestemt sygehjælp'. Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig under opholdet. Det afhænger bl.a. af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om. Det betyder, at der ikke er noget krav om en medicinsk forhåndsvurdering, heller ikke for fx kronikere og alvorligt syge eller for gravide.
  • EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. EU-sygesikringen dækker altså normalt ikke behandling på private hospitaler eller klinikker
  • EU-sygesikringskortet viser, at du har ret til de samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sikrede i det pågældende land.
  • Hvis du ønsker yderligere dækning, end hvad du kan få med det blå EU-sygesikringskort, kan du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab. Dækning af en kronisk eller eksisterende sygdom under en privat forsikring afhænger af de nærmere vilkår af forsikringsaftalen. Du skal derfor kontakte dit forsikringsselskab, hvis du vil være sikker på, hvordan din rejseforsikring dækker, herunder om dit forsikringsselskab kræver forhåndsgodkendelse inden afrejse.

Hvornår er jeg ikke dækket med det blå EU-sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort gælder ikke som sygesikring i Danmark, Grønland og Færøerne. Her skal du stadig bruge dit gule sundhedskort, når du tager til lægen. 

Det blå EU-sygesikringskort kan ikke bruges under ophold uden for EU og EØS-landene - det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Hvis du rejser i et land, som ikke er et EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, bør du i stedet overveje at tegne en privat forsikring, der dækker behandling af sygdom.

EU-kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til rejsen til det pågældende land. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket.

Hvordan får jeg refunderet mine udgifter?

På Patientombuddets hjemmeside kan du finde information om brugen af EU-sygesikringskortet i hvert enkelt EU-land, Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz. Gem dine kvitteringer for udgifter.

Mere info


 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde
Sætter du pris på vores hjælp? Meld dig ind og støt vores arbejde, så vi kan blive ved med at hjælpe dig og andre.