Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

E-cigaretter

E-cigaretter er et forholdsvis nyt produkt på det danske marked, men andelen af brugere er stigende, og det har skabt en ny problemstilling. Nogle mener, at e-cigaretter er helt ufarlige at dampe på, og så er der dem, der mener det stik modsatte.

Læs også artiklen fra vores medlemsblad

 

Spørgsmål om e-cigaretter

I Astma-Allergi Danmarks rådgivning får vi flere og flere henvendelser fra folk, der føler sig generet af dampene fra e-cigaretterne. Men hvad er egentlig sandheden om den nye type cigaretter? Og hvordan påvirker de helbredet?

Det har vi spurgt chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Jørgen Falk om.

Hvad består e-cigaretter af?

– Der er typisk tale om et plastrør med en elektronisk indretning og en væske, man bringer til at fordampe, når man sætter strøm til og suger på mundstykket. Man kan både få dem med og uden nikotin, men i Danmark er det ikke tilladt at sælge dem med nikotin. Det skyldes, at der er krav om, at produkter indeholdende ren nikotin, og som ikke er tobak, skal godkendes som lægemidler. Og indtil videre har ingen ansøgt om det.

Kan man bruge dem i forbindelse med rygestop?

– Muligvis, men der er ikke gennemført videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer, at de er effektive til rygestop, selv om det påstås af dem, der sælger dem. Sundhedsstyrelsen kan ikke anbefale, at man anvender dem til rygestop, men henviser til de godkendte rygestoppræparater.

Er det trods alt ikke bedre at bruge e-cigaretter end at ryge rigtige cigaretter?

– Det er svært at svare entydigt på, da der jo er usikkerhed om, hvad de indeholder. Men der er trods alt stor sandsynlighed for, at e-cigaretter er mindre skadelige end at ryge tobak. Nu skal man jo tænke på, at tobaksrygning er noget af det mest skadelige, man kan foretage sig. Så det betyder ikke, at e-cigaretter er sunde. Typisk vil man få stoffer ned i lungerne, som bestemt ikke er uskadelige på sigt. Og anvender man nikotinholdige cigaretter, så skal man vide, at nikotin i sig selv er et meget afhængighedsskabende stof, som også har en effekt på hjerte-karsystemet.

Hvad med helbredet?

– Det ved man faktisk ikke. Der er ikke lavet gode videnskabelige undersøgelser, der kan afdække, hvordan e-cigaretter påvirker helbredet, når man anvender dem i længere tid. Men man har gennemført undersøgelser, der viser en påvirkning af lungerne bare efter fem minutters rygning på en e-cigaret. Så der er meget stor usikkerhed om dette. Det skyldes også, at e-cigaretter omfatter mange forskellige typer, og at der er stor usikkerhed om, hvad de indeholder.

Kan man bruge e-cigaretter uden at genere andre?

– Det er et godt spørgsmål, men på basis af den usikkerhed, der er om indholdet og virkningen af e-cigaretternes damp, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man ikke bruger e-cigaretter indendørs.

Fakta om e-cigaretter og rygevaner

  • 150.000 bruger e-cigaretter, heraf 50.000 dagligt
  • Der er flest e-cigaret-brugere blandt 30-59 årige og blandt kortuddannede, men de anvendes i øvrigt af alle, også blandt skoleelever og unge under 20 år
  • De fleste bruger e-cigaretter, fordi de prøver at holde op med at ryge (56 %) – eller nedsætte deres tobaksforbrug (42 %)
  • 39 % ryger e-cigaretter, fordi de dermed kan ryge steder, hvor man ellers ikke må ryge
  • 5 % er afhængige af det

Læs mere om e-cigaretter:

Hold børn fra nikotinvæsken!

Sundhedsstyrelsen advarer mod uforsigtig omgang med rygevæsker med nikotin, som mange e-cigaretbrugere anvender til at genfylde e-cigaretten efter brug. Nikotin er et meget farligt giftstof, hvor 30 – 60 mg i ren form er dødelig dosis for en voksen person. Og med de koncentrationer og de mængder, der fi ndes i de typiske rygevæskebeholdere, så er der stor risiko for alvorlig forgiftning og eventuel død, hvis fx børn ved et uheld kommer til at drikke bare nogle få ml af væsken.