Navigation Navigation

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

simple image

Web Content Display Web Content Display

Alternativ behandling

Der findes mange tilbud om alternativ behandling, hvis du er berørt af astma eller allergi. Nogle har stor glæde af alternativ behandling, mens andre ikke oplever nogen effekt.

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Virker alternativ behandling?

Der findes ingen videnskabelig dokumentation for, at alternativ behandling virker på astma eller allergi. Men der forskes meget i området.

Det er dog svært at bruge en videnskabelige målestok i den alternative verden. Alternativ behandling tager nemlig udgangspunkt i, at hvert menneske er unikt og skal behandles individuelt. Hvad der virker for ét menneske, virker ikke nødvendigvis for et andet.

Det naturvidenskabelige udgangspunkt sikrer omvendt, at behandlingen er sammenlignelig ved at give hvert menneske samme behandling. Derfor er det ofte svært at komme med en samlet konklusion for alternative behandlinger, fx om homøopati virker mod astma eller akupunktur mod høfeber.

Astma-Allergi Danmark har desværre ikke mulighed for at vurdere og anbefale bestemte alternative behandlinger.

Web Content Display Web Content Display

Vil du vide mere om alternativ behandling?

Du finder meget mere information hos Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. alternativ behandling (SRAB). SRAB samler viden om alternativ behandling.

Læs mere på SRAB's hjemmeside her.