Web Content Display Web Content Display

Hvad kan du søge om

Astma-Allergi Danmark har beregnet merudgiften ved:

 • brug af højt hydrolyseret modermælkserstatning
 • allergi over for mælk, æg og de fire kornsorter: hvede, rug, byg og havre
 • vask i egen maskine til børn med børneeksem

Du kan downloade de beregnede merudgifter her (pdf-format)

Hvis du ønsker at få Astma-Allergi Danmarks beregninger tilsendt, så ring til os på 43 43 59 11.

Eksempler på merudgifter:

Ved børneeksem

 • Befordring til behandling
 • Egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin. Herunder fx egenbetalingen ved kronikertilskud
 • Ekstra vaskeudgifter
 • Ekstra beklædning, som er nødvendig på grund af ekstraordinært slid
 • Kurser
 • Særlige cremer og olier, som anvendes ved alvorligt belastende allergi eller hudlidelser. Læs mere om dette i Vejledningens pkt 175.

Ved astma

 • Befordring til behandling
 • Egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin. Herunder fx egenbetalingen ved kronikertilskud
 • Kurser

Ved husstøvmideallergi

 • Dyne og pude som kan vaskes ved 60 grader
 • Eventuelt ny madras
 • Evt. ekstra vaskeudgifter

Ved fødevareallergi

 • Ekstraudgifter til diætkost

Astma-Allergi Danmark har beregnet merudgiften ved allergi over for mæk, æg og de fire kornsorter: hvede, rug, byg og havre. Har dit barn kun allergi over for hvede foreslår Astma-Allergi Danmark, at du søger om halvdelen af beløbet, da hvede anvendes i langt flere produkter og er sværere at undgå end allergi over for rug, byg og havre.

Har dit barn cøliaki så kontakt Dansk Cøliaki Forening for deres beregning.

Mælkeallergi og modermælkserstatning

Bemærk at der er særlige regler ved mælkeallergi og brug af højt-hydrolyserede modermælkserstatninger. Sygesikringen giver tilskud til højt-hydrolyserede modermælkserstatninger, når produkterne bruges til behandling af børn med mælkeallergi. Det kræver, at lægen udskriver en såkaldt "Grøn recept", som giver 60% tilskud. Du kan efterfølgende søge om tilskud til de resterende 40% i henhold til §41 i Lov om social service. Familiens samlede merudgifter skal dog stadig mindst være 4.656 kr. pr. år (2016-priser)

Ved forebyggelse

I den sociale lovgivning er der ikke tradition for hjælp til forebyggelse. Men der er en enkelt undtagelse - nemlig tilskud til højt hydrolyseret modermælkserstatning ved forebyggelse af allergi. 
Højt-hydrolyserede modermælkserstatninger bliver brugt til spædbørn op til 4-måneders-alderen med særlig risiko for at udvikle allergi og kun i de tilfælde, hvor mor  ikke eller kun delvist kan amme. 
Et spædbarn har særlig risiko for at udvikle allergi, når den ene eller begge forældre eller søskende har eller har haft lægedokumenteret allergisk sygdom.

Det er muligt at søge §41 til højt hydrolyseret modermælkserstatning ved forebyggelse af allergi, men kravene om minimumsbeløb skal fortsat være opfyldt. Nu bare kun på 4 mdr.

Du kan læse mere i Vejledning nr. 3 til Serviceloven

Punkt 177 handler om kost og diætpræparater. Her står:

"For så vidt angår spædbørn, som på grund af en allergisk disposition må formodes at have behov for diætkost i form af mælkeerstatningspræparater, kan der ydes tilskud til de nødvendige erstatningspræparater, selv om allergien endnu ikke er kommet i udbrud. Det er dog en betingelse, at kommunalbestyrelsen skønner, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at den kroniske lidelse vil bryde ud, hvis erstatningspræparaterne ikke anvendes".