Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Ventilation og luftrensere

Luftrensere

Hvis du har allergi er det først og fremmest vigtigt at undgå udsættelse for de stoffer, du ikke tåler samt behandle dine symptomer medicinsk.
Hvis du fx har allergi over for pelsdyr bør du skille dig af med dyret.

Astma-Allergi Danmark følger løbende med i den videnskabelige litteratur, men har på nuværende tidspunkt ikke mødt videnskabelig dokumentation for at luftrensere kan afhjælpe symptomerne på astma eller allergi.

Vi hører dog fra nogle personer med astma, at de føler en bedring mens andre ikke mærker nogen ændring. Astma-Allergi Danmark kan ikke anbefale nogle mærker.

En luftrenser er ofte i stand til at rense luften for nogle af de partikler, der svæver længe i luften, men har formentlig kun ringe effekt på fx husstøvmideallergener, pollen og dyreallergener, der er forholdsvis tungere og derfor falder ret hurtigt til gulvet.

Luft ud tre gange dagligt

Som eksempel har græspollen en størrelse på mellem 10 og 100 my-meter og er mellem 2 sekunder og 3 minutter om at falde til jorden. Der er ingen der kender den procentvise fordeling mellem størrelserne, eller ved hvor stor en del af den mængde pollen der er i luften en luftrenser kan fjerne. Der kan være flere millioner pollen i luften i et rum og det er individuelt, hvor meget der skal til før man får symptomer. 

Luftrenseren tilfører ikke luften ilt, og sænker ikke luftfugtigheden. En luftrenser støjer ofte en del og nogle frigiver ozon, der kan irritere luftvejene.

Ved at lufte ud med gennemtræk 5–10 minutter 3 gange daglig, medvirker man til en god luftkvalitet i boligen. Dette forudsætter dog at der ikke ryges i boligen. Brug af fx stearinlys, duftlys, brændeovn samt madlavning kan også forringe luftkvaliteten i boligen.

Hvis man har ønske om at teste luftrenser selv, er det en god idé at få apparatet på prøve i en periode, med fuld returret.

Affugtere

Astma-Allergi Danmark anbefaler ikke at bruge en affugter, da den ikke vil fjerne årsagen til den høje luftfugtighed eller eventuelle skimmelsvampeangreb.
En affugter kan dog bruges, hvis der ønskes en hurtig udtørring efter fx tilbygning eller fugtskader, og til dette formål kan de lejes. Det vigtigste er dog at kilden/årsagen til fugten først fjernes fx utæthed i taget eller vandrør der lækker.

Luftfugtigheden bør ligge på 40 – 45% relativ luftfugtighed om vinteren i den mest kolde periode. Du kan måle luftfugtigheden med et hygrometer.
Sommer og efterår vil det ofte ikke være muligt at holde luftfugtigheden nede, da luftfugtigheden udendørs er høj, og man i perioden næsten ikke opvarmer indeluften yderligere.

Ændring af vaner

Skyldes den høje luftfugtighed i boligen, uhensigtsmæssig brug af boligen, f.eks. manglende udluftning, tøjtørring i boligen og andre meget fugtskabende aktiviteter, er det beboerens vaner som må ændres.

Det er generelt en god ide at lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter 3 gange daglig og varme hele boligen op til ca. 20 grader C.
Hvis du ønsker at sove køligt kan du lukke for varmen i soveværelset inden den sidste udluftning, men have døre stående åben til resten af boligen i nattens løb.

Luftbefugtere

Hvis I har mistanke til at der er en for lav relativ luftfugtighed i jeres bolig, kan I måle den relative luftfugtighed med et hygrometer. En relativ luftfugtighed på mellem 25-60% giver sjældent problemer. Normalt oplever man ikke symptomer på tør luft, før luftfugtigheden kommer ned på under 20-25 % RF.

Hvis du ved hjælp af et hygrometer har målt en meget lav luftfugtighed i jeres bolig i denne kolde periode af året, er det en mulighed at prøve, med fx at sænke varmen, hvis den er over 20 grader C eller prøve med flere grønne planter i vinterperioden, for at se om det vil øge luftfugtigheden. Hold dog stadig nøje øje med hygrometret.

Støv eller røg i luften

Luften kan godt føles tør, uden at den er det. Mange mennesker føler, at de har tør luft i boligen. Denne følelse af tør luft kan skyldes at der fx er meget støv i luften, at der er tobaksrøg i luften, at luften ikke skiftes nok ud eller temperaturen i boligen er for høj.
 
Hvis luften føles tør selvom den relative luftfugtighed ikke er lav, så kan I prøve jer frem med fx:

  • Lufte ud med gennemtræk fx 3 gange daglig i 5 –10 min.
  • Undgå rygning og andre forurenende aktiviteter i boligen
  • Gøre grundigt rent 1 gang om ugen
  • Bruge emhætte ved madlavning

Tjek dit hygrometer ca. 1 gang om måneden ved at pakke det ind i fugtigt klude i et par timer, for at mætte det hår, som måler den relative luftfugtighed. Viseren bør herefter stå på over 90% RF.

Hvis den ikke gør det, skal hygrometeret justeres. Det kan i mange tilfælde gøres, ved at dreje på en skrue på bagsiden. Et hygrometer kan købes hos fx urmagere, isenkræmmere og byggemarkeder.