Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Foldere om merudgifter

Læs om merudgifter ved allergikost, vask og modermælkserstatning.

Vi har beregnet de gennemsnitlige merudgifter ved:
 

  • Brug af højt hydrolyseret modermælkserstatning
  • Allergi over for mælk, æg og de fire kornsorter: Hvede, rug, byg, havre
  • Vask i egen maskine, når barnet har børneeksem

For at opnå mulighed for tilskud, er der visse krav, der skal være opfyldt.
Blandt andet skal merudgifterne overstige et minimumsbeløb, som i 2017 er på 4.752 kr. årligt.

Efter minimumsbeløbet for 2017 er blevet reguleret af Social- og Indenrigsministeriet, er vi bekendt med, at vores beregning om merudgifter ved brug af højt hydrolyseret modermælkserstatning til forebyggelse, ikke længere når minimumsbeløbet.

Da der er tale om et mindre beløb, gør vi opmærksom på, at der ifølge lovgivningen altid skal tages udgangspunkt i den konkrete sag, hvorfor disse beregninger kun er ment som en vejledning. Der er taget udgangspunkt i et gennemsnitsbarn, som spiser gennemsnitligt.

Bemærk desuden, at der i beregningerne ikke er taget højde for spild, hvorfor der her er tale om absolut minimumsmerudgifter.

Læs de seneste foldere her eller download dem som pdf.

Merudgifter til allergikost

 

 

Merudgifter til vask

 

 

Merudgifter til modermælkserstatning  

 

 

 

Download som pdf