Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Privat rejseforsikring

Hvis du rejser uden for EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz eller hvis du ønsker yderligere dækning, end hvad du kan få med det blå EU-sygesikringskort, kan du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Dækning af en kronisk eller eksisterende sygdom under en privat forsikring afhænger af de nærmere vilkår af forsikringsaftalen. Du skal derfor kontakte dit forsikringsselskab, hvis du vil være sikker på, hvordan din rejseforsikring dækker, herunder om dit forsikringsselskab kræver forhåndsgodkendelse inden afrejse.

Du skal især være opmærksom på evt. behov for forhåndsgodkendelse, hvis du inden for en periode (den kan være forskellig, men typisk 2 måneder) før afrejse:

  • Har været indlagt
  • Har været til læge uden for almindelig kontrol
  • Har fået ordineret en ændring af din medicin (Fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse af ny medicin)
  • Eller er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling

Men det kan også have betydning, hvis du:

  • ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling af en sygdom, selv om du måtte vide eller kunne formode, at sygdommen krævede behandling
  • har standset behandling trods lægeligt råd eller fået afslag på behandling
  • er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde
Sætter du pris på vores hjælp? Meld dig ind og støt vores arbejde, så vi kan blive ved med at hjælpe dig og andre.