Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fakta om passiv rygning

Røgen kender ingen grænser

Passiv rygning betyder, at skaderne ved rygning ikke kun begrænser sig til dem, som frivilligt har valgt at ryge. Røgen fra cigaretten er farlig for alle, som indånder den.

Tidligere var man ikke særlig opmærksom på sundhedsfaren ved passiv rygning. Men flere og flere undersøgelser dokumenterer, at passiv rygning er særdeles sundhedsskadeligt.

17 % af danskere over 15 år ryger dagligt, og 4 % ryger lejlighedsvis. Der er flest rygere blandt de midaldrende voksne og færrest rygere blandt de unge.

Tidligere var passiv rygning et stort problem indendørs, og undersøgelser viste, at næsten hver anden dansker var udsat for passiv rygning i hjemmet, på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen.

Med den nuværende rygelovgivning er den passive røg rykket udendørs. Undersøgelser viser nu, at dér, hvor folk primært bliver udsat for røg, er på fortove og gågader, ved togperroner og busholdepladser og særligt er mere end 55 % af de adspurgte udsat for røg på udendørs serveringssteder.

(Kilde: ”Danskernes udsættelse for Tobaksrøg” DUT 2015)

I dag ved man, at passiv rygning:

 • Er næsten lige så farligt som at ryge selv. Blot en time i et røgfyldt lokale om dagen er sundhedsfarligt.
 • Øger risikoen for hjertekarsygdomme med 30%
 • Øger risikoen for at få lungekræft med 16-19 %
 • Er årsag til luftvejsproblemer
 • Forværrer bestående astma og KOL
 • Giver dårligere lungefunktion
 • Især skader børns helbred

(Kilde: Sundhedsstyrelsen, Sundhed.dk. SI-sundhed.dk, Arne Høst Odense Universitetshospital, DSI Institut for Sundhedsvæsen, Netdoktor.dk og analyseinstituttet Sonar)

Passiv røg udendørs

Tobaksrøgen forsvinder hurtigere udendørs end indendørs. Men målinger har vist, at under halvtage, ved bygninger, ved læhegn og tæt på én, der ryger, kan koncentrationen af partikler fra tobaksrøgen nå op på samme niveau, som ved indendørs rygning.

Påvirkningen af udendørs forurening afhænger af:

 • Vindretning
 • Afstand til den der ryger
 • Er området overdækket eller er der læhegn
 • Hvor meget og hvor længe ryges der

Røgfrie togperroner

DSB indførte i juli 2014 røgfrie togperroner. Dette som en service for kunderne, men også for at sikre et bedre arbejdsmiljø for de ansatte.

Kender du til Hvidbogen?

Hvidbogen er en faglig redegørelse, som samler viden og dokumentation om passiv rygning. Den består af ca. en side pr. emne samt henvisninger. Hvidbogen er skrevet i et letlæseligt sprog. En række relevante personer bidrager med korte oplæg, som vil danne basis for en hjemmeside, hvor andre forskere kan bidrage med reviews.