Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Alternativ behandling

Der findes mange tilbud om alternativ behandling, hvis du er berørt af astma eller allergi. Nogle har stor glæde af alternativ behandling, mens andre ikke oplever nogen effekt.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Virker alternativ behandling?

Der findes ingen videnskabelig dokumentation for, at alternativ behandling virker på astma eller allergi. Og det er svært at bruge en videnskabelige målestok i den alternative verden. Derfor er det ofte svært at komme med en samlet konklusion for alternative behandlinger, fx om homøopati virker mod astma eller akupunktur mod høfeber. Astma-Allergi Danmark har desværre ikke mulighed for at vurdere og anbefale bestemte alternative behandlinger.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Vil du vide mere om alternativ behandling?

Du finder meget mere information hos Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. alternativ behandling (SRAB). SRAB samler viden om alternativ behandling.

Læs mere på SRAB's hjemmeside her.