Navigation Navigation

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvad vi ved

Der forskes meget i, om alternativ behandling kan hjælpe mennesker berørt af astma og allergi. Vi følger med i forskningen.

Men der er et dilemma, at det er svært at bruge en videnskabelige målestok i den alternative verden.

 

Alternativ behandling tager udgangspunkt i, at hvert menneske er unikt og skal behandles individuelt. Hvad der virker for ét menneske, virker ikke nødvendigvis for et andet menneske.

Den naturvidenskabelige verden sikrer omvendt, at behandlingen er sammenlignelig ved at give hvert menneske sammen behandling. Derfor er det ofte svært at komme med en samlet konklusion for alternative behandlinger, fx om homøopati virker mod astma eller akupunktur mod høfeber.

SRAB samler viden om alternativ behandling. SRAB står for Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling (SRAB).