Breadcrumb Breadcrumb

Asset Publisher Asset Publisher

Astma-Allergi Danmark: Præcisering af risikogrupper mangler tydelighed

Sundhedsstyrelsen har nu opdateret deres anbefalinger i forhold til, hvilke sygdomme der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb af COVID-19. Derudover har de anbefalinger til, hvordan de personer skal håndtere hverdagen. Astma-Allergi Danmark mener, at anbefalingerne stadig efterlader for meget tvivl og rejser flere spørgsmål.

Astma-Allergi Danmarks holdning til de nye udmeldinger er, at der stadig er for meget uklarhed og utydelighed i forhold til, hvordan udmeldingerne skal fortolkes. 

På vores område har Sundhedsstyrelsen præciseret, at risikoen for et alvorligt forløb er øget i gruppen af patienter – voksne og børn – med kendt kronisk lungesygdom, men man kan ikke sige, hvor meget risikoen er øget. 

Hvordan skal du håndtere hverdagen

Derudover har Sundhedsstyrelsen angivet en række anbefalinger til, hvordan man kan håndtere hverdagen, hvis man er i risikogruppen – skal man fx på arbejde eller i skole, hvis man er i risikogruppen eller en fra husstanden er det?

Sundhedsstyrelsen skriver, at voksne i risikogruppen bør følge de normale forholdsregler for infektioner, som man plejer, eventuelt efter råd fra ens læge. Det betyder, at det man kunne før COVID-19 epidemien, fx tage på arbejde og passe børnebørn, kan man også i vidt omfang gøre nu. Du behøver ikke at blive omplaceret i dit arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom du dagligt har kontakt med mange mennesker. Men du skal være opmærksom på at følge nedenstående særlige forholdsregler.

Hvis man bor sammen med en person i øget risiko, fx en partner eller barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen at man skærper opmærksomheden på at følge de generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning. Se nedenfor.

For børn anbefaler Dansk Pædiatrisk Selskab og Sundhedsstyrelsen, at børn og unge, der før epidemien var i dagtilbud eller skole, også kan være det i den nuværende situation

På nuværende tidspunkt anbefales det, at børn og unge i ”særlig risiko” afventer start i dagtilbud og skole, til der er gjort individuel vurdering. Vurdering foretages af den patientansvarlige læge i samråd med familien.

Forældre og søskende til børn og unge i særlig risikogruppe må ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger arbejde og opstarte dagtilbud og skole, men skal være særligt opmærksomme på symptomer og i særlig grad overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til at reducere smittespredning.

Det er vigtigt at være velbehandlet

Sundhedsstyrelsen har i de nye anbefalinger ikke betonet vigtigheden af at være velbehandlet for sin kroniske lungesygdom, da der ikke er evidens for, om det har en betydning for forløbet med COVID-19.

Astma-Allergi Danmark mener, at det er ærgerligt, at der slet ikke tages stilling til at være ”velbehandlet” i fx den gruppe af mennesker, der har moderat astma. Mange patienter vil opleve, at de har svær astma, fordi de får symptomer, som er begrundet i at de ikke er velbehandlet. 

Vi mener fortsat, det er afgørende, at mennesker med astma passer deres behandling, da det under alle omstændigheder styrker lungefunktionen og hindrer langvarige skader i lungevævet. 

Husk også at behandle din høfeber

Da det antages, at personer, der hoster og nyser meget, smitter mere, end personer med få eller ingen symptomer, er det vigtigt at både dine høfeber og astmasymptomer er velbehandlede, så du ikke medvirker til at øge smittespredningen, hvis du også har COVID-19.

Du kan se de nye præciseringer og anbefalinger her, hvor du også kan læse, hvordan 
Astma-Allergi Danmark forholder sig til de forskellige punkter. 

Løbende opdateringer og justeringer

Astma-Allergi Danmark følger ihærdigt med, men du kan også selv holde dig orienteret hos Sundhedsstyrelsen, som løbende udgiver præciseringer og vejledninger.

Nyhed: 04.05.2020


Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Web Content Display Web Content Display

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Web Content Display Web Content Display

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Web Content Display Web Content Display