Breadcrumb Breadcrumb

Asset Publisher Asset Publisher

Om mundbind: Hvordan skal du forholde dig med astma og allergi – så du passer på dig selv og andre?

Et øget corona-smittetryk har medført, at det fra lørdag d. 22. august er et krav at bære mundbind i den kollektive transport. Her kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig hvis du har astma, eksem eller allergi, som kan være til gene når du bruger mundbind.

Foto: Colourbox

Da smittetrykket af ny corona-virus er stigende, anbefaler Sundhedsstyrelsen nu brug af mundbind i den kollektive trafik i hele landet, på alle tidspunkter af døgnet. Fra lørdag den 22. august 2020, vil det være et krav at bære mundbind for at køre med kollektiv trafik. 
 
Mundbindet er et supplement til de generelle anbefalinger om at holde afstand, om god håndhygiejne, begrænsning af fysisk kontakt, hyppig rengøring hjemme og på arbejdspladsen, og at vise hensyn til hinanden. Og det er fortsat vigtigt, at man ved mistanke om COVID-19 bliver hjemme og selvisolerer.

Rådgivningen møder tvivl blandt astmatikere

Vi har den sidste uges tid fået flere henvendelser fra personer med astma, der oplever ubehag, vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelse ved at bære mundbind, og som frygter, at de bliver begrænset i deres færden i samfundet ved det nye krav. Desuden har flere oplyst, at de ikke tåler engangsmaskerne pga. kontakteksem.
 
Hvis du oplever ubehag, vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelse, kan du evt. prøve mundbindet af i trygge omgivelser, fx hjemme, så du bliver fortrolig med det, og lærer din vejrtrækning at kende med mundbindet på.
 
Det er vigtigt at pointere, at det i udgangspunktet ikke er farligt at bruge mundbind, hvis man har astma.
 
Er det svært for dig, trigger det din astma eller får du eksem ved brug, så informerer Sundhedsstyrelsen om, at stofmundbind kan være et godt alternativ for personer, som ikke har mistanke om COVID-19, og som ikke er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Ansigtsvisir er også et alternativ i en række situationer, når de anvendes korrekt.
 
Astma-Allergi Danmark opfordrer personer i øget risiko til i videst muligt omfang at følge Sundhedsstyrelsens udmelding om at anvende de CE-godkendte mundbind, hvor filtreringsgraden er veldokumenteret, når man bruger offentlig transport og andre steder hvor anbefalet afstand ikke kan opretholdes. 
 
Sundhedsstyrelsen oplyser, at til brug i det offentlige rum, også for personer i øget risiko, er mundbind af type I tilstrækkeligt, både i forhold til at beskytte andre mod smitte, og til at beskytte bæreren selv.

Visse grupper er undtaget

Er det helt umuligt for dig at anvende engangsmundbind, stofmundbind eller visir, så oplyser Sundhedsstyrelsen på nuværende tidspunkt, at bl.a. følgende personer er undtaget fra anbefalinger om at bruge mundbind i det offentlige rum, som fx i den kollektive trafik: 
 
  • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som fx vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
  • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind.
  • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
  • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer, der mundaflæser osv. 
  • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation.

Uklart om man skal dokumentere, at man er undtaget for krav om mundbind

Det er fortsat uvist om, og i så fald hvordan, der vil blive stillet krav til dokumentation for, at man er undtaget af kravet om mundbind i offentlig transport. Astma-Allergi Danmark afventer en udmelding fra Sundhedsstyrelsen og/eller transportselskaberne om, hvordan man eventuelt kan dokumentere, at man kan fritages for brug af mundbind. 

OPDATERING

På politiets hjemmeside kan man læse:
Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau, eller fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget.

Hvis du af ovennævnte årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lægeerklæring. Tvivlen kommer den rejsende til gode.
Du kan læse mere på
politiets hjemmeside.

Astma-Allergi Danmark lytter til medlemmernes bekymringer om en eventuel stigmatisering, mennesker uden maske kan risikere at blive udsat for – bekymringer for, om man vil blive udskældt eller chikaneret for manglende mundbind.
 
Vi håber, at mennesker i risikogrupper vil blive mødt med forståelse, tillid og omsorg. Som patientforening efterspørger Astma-Allergi Danmark mere information om, at vi alle kan møde medborgere i den kollektive transport, som ikke bærer mundbind, og at det er okay.
 
Astma-Allergi Danmark mener, at det er vigtigt at man passer på sig selv, hvis man tilhører en risikogruppe. Derfor opfordrer vi til at man prøver sig frem med mundbind eller andre værnemidler, som fx visir, for at beskytte sig selv og andre bedst muligt. 

Mere information

Du kan læse meget mere om brugen af mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
 
 
Ønsker du yderligere information eller har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Astma-Allergi Danmarks Rådgivning på telefonnummer 43 43 42 99. Der er åbent alle hverdage kl. 9-12 og onsdag kl. 16-18. Som medlem af foreningen har du også mulighed for at booke en samtale, når det passer dig.
 

Vi følger med

Vi følger op og opdaterer nyheden, når der kommer nye oplysninger.

Nyhed: 21.08.2020
 
 

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Web Content Display Web Content Display

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Web Content Display Web Content Display

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Web Content Display Web Content Display