Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Sådan påvirkes dit helbred

De forskellige stoffer i luftforureningen har forskellige effekter på vores helbred. Flere studier viser, at luftforurening kan ødelægge vores helbred på længere sigt. Fx er der fundet en sammenhæng mellem luftforurening fra trafikken og risikoen for at udvikle astma og allergi.

Luftforureningen medfører flere hospitalsindlæggelser, sygedage og dage med nedsat aktivitet, øget forbrug af astmamedicin samt for tidlig død. Faktisk er luftforurening hvert år skyld i at 400.000 mennesker i EU dør for tidligt.
Kilde: estimat fra EU-kommisionen

 

Faktorer, som er afgørende for, hvordan luftforurening påvirker vores helbred:

 • Typen af stof, fx medfører partikler og/eller tjærestoffer forskellige helbredseffekter
 • Koncentrationen af et bestemt stof i luften
 • Den tid man er udsat for stoffet – altså varighed: kort eller lang tid
 • Individuel følsomhed

Ved kort tids påvirkning kan luftforurening give:

 • Irritation i øjne, næse og hals
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Bronkitis
 • Infektioner fx lungebetændelse
 • Forværring af astma og andre luftvejslidelser
 • Andre symptomer som hovedpine, kvalme og allergiske reaktioner

Ved påvirkning gennem lang tid kan luftforurening give:

 • Kroniske luftvejssygdomme fx astma
 • Lungekræft
 • Hjertesygdomme
 • Reduceret lungefunktion

I Danmark er luftforureningen med partikler fra trafik, brændeovne og andre lande hvert år skyld i:

 • 3400 for tidligt døde
 • 3,4 millioner sygedage
 • 595 hospitalsindlæggelser
 • 506 tilfælde af lungekræft
 • 285 tilfælde af hjertesvigt
 • 17.000 tilfælde af akut bronkitis hos børn
 • 200.000 astmaanfald
Kilde: Ren luft til danskerne

Kombinationseffekter

Forurening af udeluften består af mange forurenende stoffer, som hver især kan have sundhedsskadelige effekter. Det giver et utal af mulige stofkombinationer i fx byluft. Desværre ved vi meget lidt om, hvad effekt forskellige kombinationer af stofferne har på vores helbred.

Studier tyder dog på, at effekten på vores helbred forstærkes, når flere stoffer optræder samtidig. Eksempelvis ved vi, at luftforureningen - udover at give en forværring af astmasymptomer - også forstærker den negative effekt ved pollen hos pollenallergikere.