Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hjælpemidler

Hvem kan få tilskud?

I Lov om Social Service §112 kan du søge tilskud til hjælpemidler, hvis du eller dit barn har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvad kan du søge tilskud til?

Der kan gives tilskud til hjælpemidler, der afhjælper sygdommen, letter hverdagen i hjemmet, eller til hjælpemidler der er nødvendige for, at du kan passe dit arbejde.
Paragraffen gælder både børn og voksne.
Til børn kan der ofte også søges efter §41.

Sko

Hjælpemidler kan fx være sko. Hvis du er overfølsom over for stoffer, der bliver brugt ved garvning (fx krom) eller hvis du reagerer på limstoffer i almindeligt fodtøj.

Hvad kan du ikke søge tilskud til?

Der kan ikke ydes hjælp til ilt-apparatur og åndingsbeholdere (spacere), da de betragtes som behandlingsredskaber og skal stilles til rådighed af hospital.