Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Økonomisk støtte

Vi vil gerne hjælpe dig og din kommune med at finde ud af, om der er mulighed for at få støtte til dine udgifter. Desværre kan vi ikke hjælpe, når det drejer sig om selve afgørelsen af enkeltsager.

Børn

Alle børn får som udgangspunkt hjælp ifølge sundhedsloven, som har erstattet den offentlige sygesikring.

Desuden kan du søge om særlige tilskud til børn for eksempel til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler eller boligindretning ifølge loven om social service.

Voksne over 18 år

Alle voksne over 18 år får som udgangspunkt hjælp ifølge sundhedsloven, som har erstattet den offentlige sygesikring.

Desuden kan du søge om særlige tilskud for eksempel til merudgifter, hjælpemidler eller boligindretning ifølge loven om social service.

Hvis du er økonomisk dårligt stillet, kan du søge om tilskud fra kommunen udover det, som sundhedsloven tillader.

Pensionist

Hvis du er pensionist gælder særlige regler for tilskud.

Foldere om merudgifter

Vi har beregnet merudgiften ved:

  • Brug af højt hydrolyseret modermælkserstatning
  • Allergi over for mælk, æg og de fire kornsorter: Hvede, rug, byg, havre
  • Vask i egen maskine, når barnet har børneeksem

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Merudgifter og sygdom

Har du merudgifter til din sygdom? Få gode råd i vores foldere.

Klik her for at læse vores foldere