Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvad kan du søge om

Der er følgende eksempler på merudgifter, men det er kommunen der vurderer, om dit barn er omfattet af målgruppen til at få hjælp efter §41. Du kan læse mere om betingelserne her.

Ved børneeksem

 • Befordring til behandling
 • Egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin. Herunder fx egenbetalingen ved kronikertilskud
 • Ekstra vaskeudgifter
 • Ekstra beklædning, som er nødvendig på grund af ekstraordinært slid
 • Kurser
 • Særlige cremer og olier, som anvendes ved alvorligt belastende allergi eller hudlidelser. Læs mere om dette i Vejledningens pkt 175.

Ved astma

 • Befordring til behandling
 • Egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin. Herunder fx egenbetalingen ved kronikertilskud
 • Kurser

Ved husstøvmideallergi

 • Dyne og pude som kan vaskes ved 60 grader
 • Eventuelt ny madras
 • Evt. ekstra vaskeudgifter

Ved fødevareallergi

 • Ekstraudgifter til diætkost

Astma-Allergi Danmark har beregnet merudgiften ved allergi over for mælk, æg og de fire kornsorter: hvede, rug, byg og havre. Har dit barn kun allergi over for hvede foreslår Astma-Allergi Danmark, at du søger om halvdelen af beløbet, da hvede anvendes i langt flere produkter og er sværere at undgå end allergi over for rug, byg og havre.

Har dit barn cøliaki så kontakt Dansk Cøliaki Forening for deres beregning.
 

Mælkeallergi og modermælkserstatning

Bemærk at der er særlige regler ved mælkeallergi og brug af højt-hydrolyserede modermælkserstatninger. Sygesikringen giver tilskud til højt-hydrolyserede modermælkserstatninger, når produkterne bruges til behandling af børn med mælkeallergi. Det kræver, at lægen udskriver en såkaldt "Grøn recept", som giver 60% tilskud. Du kan efterfølgende søge om tilskud til de resterende 40% i henhold til §41 i Lov om social service. Familiens samlede merudgifter skal dog stadig mindst være 4.752 kr. pr. år (2017-priser)

Ved forebyggelse

Det har tidligere været muligt at søge om merudgifter til forebyggelse af allergi, på baggrund af Punkt 177 i Vejledning nr. 3 til Serviceloven, der handler om kost og diætpræparater.

Men i april 2017 er Ankestyrelsens kommet med en Principafgørelse, hvor de på baggrund af en fortolkning af lovreglernes ordlyd og Ankestyrelsens gældende praksis oplyser, at der ikke lægges særskilt vægt på vejledningens tekst, og slår fast at:

”Spædbørn, der er disponeret for allergi, men hvor allergien ikke er brudt ud, har ikke en langvarig og indgribende lidelse. Det gælder, selv om begge forældre har den samme allergi, og barnet derfor er dobbeltdisponeret. Forældrene har derfor ikke ret til dækning af merudgifter. I den konkrete sag havde en mor ikke ret til dækning af merudgifter til mælkeerstatningspræparater.”

Du kan læse hele Principafgørelse 23-17 her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188826

Det er altså fra april 2017 ikke længere muligt at opnå merudgiftstilskud til højt hydrolyseret modermælkserstatning i forbindelse med forebyggelse af allergi.

 

Astma-Allergi Danmark har beregnet merudgiften ved:

 • Brug af højt hydrolyseret modermælkserstatning
 • Allergi over for mælk, æg og de fire kornsorter: hvede, rug, byg og havre
 • Vask i egen maskine til børn med børneeksem

Du kan downloade de beregnede merudgifter her (pdf-format), men der er ingen garanti for at kommunerne vil anvende dem, da der altid skal foretages en individuel vurdering.