Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvornår kan du få hjælp

Der er ingen begrænsninger på, hvad du kan søge om, men der skal være tale om nødvendige merudgifter på grund af barnets sygdom. For at få hjælp skal der foreligge dokumentation fra lægen om barnets sygdom og der er visse betingelser der skal være opfyldt.
Dine udgifter skal desuden overstige et minimumsbeløb. Hvis du har flere børn med kroniske lidelser, lægges udgifterne sammen.

Minimumsgrænsen

Forudsætningen for at få hjælp er, at familiens samlede merudgifter skal over en minimumsgrænse på 4.848 kr. pr. år (2018-priser) for at få dækning. Hvis der er flere børn med kroniske lidelser, lægges udgifterne sammen. Ved udbetaling afrundes der til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Gem dine boner

Du behøver ikke at gemme boner et helt år for at få hjælp, hvis du på anden måde kan sandsynliggøre dit behov et år frem i tiden. Men den bedste dokumentation er i de fleste tilfælde boner, så hvis du vil være på den sikre side, er det en god idé at gemme dem.

Når du først har fået bevilget beløbet, er det ikke strengt nødvendigt, at gemme boner for at bevise, at du har haft de faktiske udgifter. Men uden boner kan det være svært at sandsynliggøre dit behov det kommende år.

Så gem boner på alt, hvis du vil være på den sikre side.

Læs mere om præcisering af problematikken "Sandsynliggøre eller dokumentere" udgifter hos DUKH og hos Ankestyrelsen.