Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Særlige tilskud

Der er flere muligheder for økonomisk hjælp

Lov om social service giver mange muligheder for tilskud. Kontakt din kommune for at høre mere.

Når du vil søge hjælp efter de enkelte paragraffer, kan du ringe eller skrive til din kommune. Der er ingen garanti for, at du får det du søger om. Kommunen skal vurdere hver enkelt sag individuelt. Blandt andet undersøger kommunen, om du opfylder betingelserne i loven for at kunne få tilskud.

Hvem kan få tilskud?

For at få tilskud skal der ofte være tale om, at sygdommen er lægedokumenteret, varer i længere tid - er kronisk - og at sygdommen er indgribende. Det vil sige, at sygdommen har en vis sværhedsgrad og derfor har betydning i hverdagen.

Det kan fx være, at du på grund af sygdommen:

  • skal betale penge for behandling og forebyggelse af symptomer
  • skal købe medicin
  • skal lave særlig indretning af seng eller bolig
  • har brug for hjælpemidler
  • har behov for at kunne passe dit barn hjemme

Afslag og klage

Hvis din kommune vurderer, at betingelserne ikke er opfyldt, kan du ikke få tilskud, og kommunen giver dig afslag. Såfremt svaret er negativt, skal det være begrundet og være vedlagt en klagevejledning. Du har så mulighed for at anke sagen, inden én måned til kommunen. 

Hvis du vil klage over afgørelsen, er det vigtigt, at du har kommunens afgørelse på skrift. Derfor er det bedst, at du sender en skriftlig ansøgning til kommunen.

Vær også opmærksom på, at du først kan få tilskud fra det tidspunkt, du har søgt. Du kan normalt ikke få penge til fx medicin eller hjælpemidler med tilbagevirkende kraft.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning