Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Boligindretning

Hvis du har en allergisk sygdom, så kan §116 i lov om Social Service i nogle tilfælde hjælpe dig med udgifter til indretning af boligen. Nemlig når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted.

I særlige tilfælde kan du også få tilskud til, at du anskaffer en anden bolig, men det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker behovet.

Hvem kan søge tilskud?

Hjælp til boligindretning og evt. skift af bolig gives efter behov og er ikke afhængig af din indtægt. Tilskuddet kan gives til både børn og voksne.

Hvad kan du søge tilskud til?

Du kan søge tilskud til mur- og nagelfaste ting, som fx mekanisk ventilation og glatte gulve. Men der kan ikke gives hjælp til ændringer som istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Hjælpen gælder den bolig du har nu, og du kan fx ikke få tilskud til, at lægge glatte gulve i en nyindkøbt bolig med faste tæpper. I det tilfælde skulle du have købt en anden bolig uden tæpper.

Hvis du først får diagnosen husstøvmideallergi efter at du har købt huset, kan du normalt godt få tilskud. Dog kun hvis de øvrige betingelser, som nævnt herunder, er opfyldt.

Glatte gulve, mekanisk ventilation

Glatte gulve eller mekanisk ventilation er gode eksempel på, hvordan en bolig bliver mere egnet for mennesker med husstøvmideallergi. Økonomisk tilskud til dette kræver dog ofte, at Sundhedsstyrelsens "Interventionsplan for forebyggelse af allergenspecifikke symptomer hos husstøvmideallergikere" er fulgt.

Følgende skal ofte være opfyldt for at kunne opnå tilskud til fx at lægge trægulv eller installere mekanisk ventilation:

  • At du har diagnosticeret husstøvmideallergi
  • At du har saneret dit sengemiljø. Det vil sige, at du vasker dyne og pude vaskes på 60 grader fire gange om året og rullemadrassen vaskes på 60 grader én gang om måneden, samt at du evt. anvender et  husstøvmidetæt overtræk til madrassen
  • At du har saneret for konkurrerende allergier. Et eksempel herpå kunne være, at du ved allergi over for dyr, har skilt dig af med dyret
  • At man medicinsk har gjort, hvad man kan, for at lindre dine symptomer
  • At du fortsat har symptomer på din husstøvmideallergi
  • At der evt. er foretaget støvprøve af gulvtæppet.