Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Dårligt stillede voksne

Kommunen kan give tilskud til de udgifter du har til sygebehandling, medicin eller lignende ifølge Lov om aktiv socialpolitik paragraf 82, som du ikke kan få dækket efter andre paragraffer eller anden lovgivning.

Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Du kan fx søge tilskud til det beløb, som kronikertilskuddet ikke dækker. 

 

Hvem kan få tilskud?

Paragraf 82 gælder voksne over 18 år.

Du kan kun få tilskud, hvis du ikke har økonomisk mulighed for selv at betale udgifterne. Kommunen skal derfor i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af din og din eventuelle ægtefælles økonomiske forhold, for at afgøre om du har penge til selv at betale udgifterne - altså dit rådighedsbeløb. Vurderingen af rådighedsbeløb varierer fra kommune til kommune.

SU og studielån

Støttemulighederne fra Statens Uddannelsesstøtte i form af stipendium og studielån ligestilles med indtægt. Det betyder at du skal have optaget studielån, før kommunen vurderer din økonomi.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning