Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Pensionister

Førtidspensionister

Personligt tillæg og helbredstillæg

Har du fået tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003 kan du modtage personligt tillæg og helbredstillæg. Læs mere under "Folkepensionister" længere nede i teksten.

Har du fået tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003 kan du ikke modtage personligt tillæg og helbredstillæg. I stedet kan du søge økonomisk hjælp efter reglerne i Lov om Aktiv Social Politik - Læs afsnittet om "Dårligt stillede voksne"

Folkepensionister

Personligt tillæg

Hvis du er folkepensionist, og har vanskellige økonomiske forhold, kan du opnå et personligt tillæg. Det beslutter kommunen, når de har set nærmere på din og eventuel ægtefælles økonomiske forhold.
Du kan fx søge om dækning af de sidste 15% af udgiften, hvis du har opnået Helbredstillæg. Du kan også søge dækning af andre udgifter, fx varmeudgifter.

Helbredstillæg

Der kan ydes helbredstillæg til betaling af dine egne udgifter til medicin.Desuden kan der ydes tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.

Helbredstillægget er på op mod 85 % af din egen andel af udgiften.

Der er visse begrænsninger for at kunne opnå Helbredstillæg, som afhænger af din indtægt og formue. Husstandens formue må ikke overstige 75.500 kr. (2011 priser), og den personlige tillægsprocent skal være større end 0.

Formue

Har du en opsparing eller fx aktier eller obligationer, så din samlede formue overstiger 75.500 kr., er du ikke berettiget til helbredstillæg.

En formue, som fx friværdien i eget hus påvirker ikke beregningen af helbredstillæg.
Værdien af fx dyre malerier, båd eller ny bil tæller heller ikke med i formuen, når kommunen beregner helbredstillæg.

Tillægsprocent

Tillægsprocenten er som udgangspunkt 100, men kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle har større indtægter. Er din personlige tillægsprocent 100, vil du modtage fuldt helbredstillæg - altså 85%
Er din tillægsprocent mindre end 100, får du udbetalt forholdsvis mindre i helbredstillæg.

Din personlige tillægsprocent kan du se på pensionsmeddelelsen fra pensionskontoret.

Et eksempel

Hvis din personlige tillægsprocent er 100, udgør helbredstillægget altså 85 %.

Det betyder, at hvis du har en udgift til medicin på 300 kr., så vil helbredstillægget dække 255 kr. af udgifterne. Du skal altså selv betale 45 kroner.

Er din personlige tillægsprocent 60, så vil du få dækket 60 % af de 85% - det vil sige 153 kr. Du skal derfor selv betale 147 kr.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning