Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tabt arbejdsfortjeneste

Det kan blive nødvendigt, at du i en periode passer dit barn hjemme, eller følger med til indlæggelser og lægekontrol. Hvis det sker, kan du under §42 i Lov om Social Service, søge om tilskud til at erstatte den løn, du ikke tjener imens.

På den måde skal du ikke bruge ferie og afspadsering på dit barns sygdom. Du skal betale skat af tilskuddet.

 

Hvem kan søge tilskud?

Hvis du har arbejde, kan du få tilskud, hvis din arbejdsgiver accepterer, at du ikke arbejder så mange timer som normalt. Betingelsen er, at barnet opfylder de samme krav som under §41 - Merudgifter. 

Din arbejdsgiver betaler derefter kun løn for de timer, du arbejder. Resten får du som tilskud fra kommunen.Det er muligt at få dækket fra enkelte timer til fuld lønkompensation.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

Hvis dit barns sygdom bliver værre af pasning i daginstitution eller dagpleje, kan du søge tilskud til at passe dit barn hjemme, hvis barnets læge vurderer, at det er bedst for barnet.