Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Sundhedsloven - for alle

Sundhedsloven - tilskud til medicin

Hvem kan få tilskud?

Sundhedsloven giver automatisk tilskud til medicin, når du køber receptpligtig tilskudsberettiget medicin. Det gælder for alle, uanset om du har en kronisk eller langvarig sygdom, eller om du blot skal have medicin for en hurtigt overstået infektion.

Tilskuddets størrelse

Når du har købt tilskudsberettigt medicin for et givet beløb får du tilskud til din medicin. Jo mere medicin du køber, jo større tilskud får du. Apoteket regner ud, hvor meget medicin du allerede har købt, og hvor meget tilskud du er berettiget til. Tilskuddet trækkes fra regningen, før du betaler. Det er ikke noget, du skal søge specielt om. Det sker helt automatisk.

Beregning

Du starter forfra på et nyt tilskudsår en gang om året. Tidspunktet for hvornår dit tilskudsår starter, afhænger af, hvornår du første gang køber tilskudsberettiget medicin på recept og fremgår af din bon fra apoteket. Du kommer derfor ud for, at du nogle gange skal betale mere for medicinen.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om hvordan myndighederne beregner tilskuddet.

Kronikertilskud

Hvis du har en kronisk sygdom, risikerer du at skulle bruge mange penge på medicin hvert år. Også selvom du automatisk får tilskud, når du køber tilskudsberettiget medicin efter recept.

Fra den 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet automatisk til berettigede borgere – læger skal derfor ikke længere søge om det.
Der indføres et fast årligt egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser. Egenbetalingsloftet udgør 3.880 kr. årligt (2016-tal).

Det betyder, at alle automatisk får 100 % tilskud til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, når du har haft en årlig egenbetaling til tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på over 3.880 kr. (2016-tal).

Du kan læse mere hos Lægemiddelstyrelsen her.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning